Ingen blogg

Dette er fyrst og fremst eit e-postdomene. Det pla vera ein blogg for Tarjei Vågstøl her, men den er for tida nedlagt.

Kontakt

Tarjei Vågstøl
tarjeiv@mykolab.ch
Telefon: +47 45231489 (bruk gjerne Signal)


Last modified: 2017-03-02T10:33:26 UTC by tarjei

Valid HTML 4.01 Transitional