Vits om katten

Far: Kvifor held du katten i halen, Aud?

Aud: Fordi den andre enden er så sint.

Lagt inn i Vitsar | Legg att eit innspel

E-post og sikkerheit

Om du ikkje visste det: E-post er om lag den minst sikre måten du kan kommunisera på, sidan det tek utgangspunkt i å senda ukryptert informasjon gjennom ei heil rekkje ledd du har minimal kontroll på. Ironisk nok er det truleg sikrare no enn det var før, sidan folk flest bruker webmail av eit eller anna slag (og e-posten iallfall ikkje kan lesast av uvedkomande på klientmaskinene). Men for NSA med vener er det fritt fram.

Eg har brukt mange år av livet mitt på å tru på PGP og S/MIME, og av og til gått så langt at eg har drive forkynning for slik teknologi. Så har eg gjeve opp: Det er nesten vonlaust å få folk flest (= dei eg stort sett vil kommunisera med) til å kryptera e-post, og ein legg att nesten same meta-data same kor flink ein er til å kryptera.

Eller, som Bruce Schneier seier det:

I have recently come to the conclusion that e-mail is fundamentally unsecurable. The things we want out of e-mail, and an e-mail system, are not readily compatible with encryption

Så då skal eg ikkje skriva meir om kryptering. Bruk HTTPS på nettet, køyr ein passeleg sikker nettlesar, krypter disken på den bærbare maskina di, søk med DuckDuckGo i staden for Google. Har ein fin dag.

Lagt inn i Datamaskiner | Legg att eit innspel

Barnebokblogg

Det er på tida å gje over stafettpinnen til nye kostar.

Dagny har starta barnebokblogg.

Lagt inn i Uncategorized | Legg att eit innspel

Notesats

jsvVolda  mållag har gjeve ut heftet Julesongar. Det har vorte populært i bygda, og opplaget på 1000 var openbert i minste laget. Då kan det vera naturleg å retta opp i noko som kan skapa misforståingar.

I kolofonen står underteikna som ansvarleg for «notesats». Dette tyder ikkje at han er spesielt flink med notar, eller har vorte særleg musikalsk. Slik er det ikkje. Eg nytta programmet LilyPond, som eit eit LaTeX-liknande program for å skriva notar. Det er dessutan veldig godt dokumentert, så med litt research gjekk det overraskande greitt å få notane til å sjå ut som dei skulle. Denne illustrasjonen var nyttig for å finna ut kva toneart songane gjekk i.

Lagt inn i Uncategorized | Legg att eit innspel