Ti gradar og regn

Eg er stipendiat ved Historisk institutt på Høgskulen i Volda.

Eg skriv nokre bokomtalar på goodreads, men registrerer ikkje alt eg les. Eg vurderer å slutta å bruka tenesta. Forbrukarboikott av Amazon er truleg strengt naudsynt.