Hugs å klappa katten

Eg er ein vestlandslærar med djup og brei bakgrunn innan historie og samfunnsfag. Eg har også streifa innom matematikk og informatikk. Same kva eg syslar med, går eg meg ofte bort i abstraksjonar. Du kan kalla det grunnlagsproblem, tåkefyrsteri eller teori.

Eg prøver å skriva bokomtalar på goodreads, men bruker ikkje tenesta til å registrera alt eg les. Ein grunn til det er at eg oftare les i bøker enn eg les bøker.

Elles gler eg meg over at desse sidene ser om lag like ut om du ser på dei i den originale WordWideWeb-lesaren frå 1989. "The internet's come a long way in 30 years", men alt er enno ikkje tapt.