Hugs å klappa katten

Eg er ein vestlandslærar med djup og brei bakgrunn innan historie og samfunnsfag. Eg har også streifa innom matematikk og informatikk.

Eg prøver å skriva bokomtalar på goodreads.