Hugs å klappa katten

Eg er ein vestlandslærar med djup og brei bakgrunn innan historie og samfunnsfag. Eg har også streifa innom matematikk og informatikk.

Eg skriv nokre bokomtalar på goodreads, men registrerer ikkje alt eg les. Eg vurderer til og med å slutta å bruka tenesta, sidan eg trur at forbrukarboikott av Amazon er strengt naudsynt.

Elles gler eg meg over at desse sidene ser om lag like ut om du ser på dei i den originale WordWideWeb-lesaren frå 1989. "The internet's come a long way in 30 years", men alt er enno ikkje tapt.