Velkomen. Som det står i metateksten (kolofonen): Dette er ein stad å skriva slikt som ikkje har noko i nyhendestraumane å gjera. Det kjem sannsynlegvis ikkje til å verta lese. Det kan likevel vera godt å skriva det.