Hugs å klappa katten

Eg er ein vestlandslærar med djup og brei bakgrunn innan historie og samfunnsfag. Eg har også streifa innom matematikk og informatikk.

Vanlegvis seier eg at lydsporet mitt er tyske komponistar som byrjar på b, men eg liker også populærmusikk, til dømes dette og dette (dette er ikkje ei omfamning av Spotify, som eg bruker med om lag like stor entusiasme som eg køyrer dieselbil).

Kvar gong eg set meg føre å lesa noko anna enn faglitteratur, syner det seg at det er eit essay med sjølvbiografiske drag (ok, det var ei grov overdriving for å understrekja eit poeng). Eg prøver å skriva bokomtalar på goodreads.

Eg ser lite film og tv-seriar, kanskje for lite. Eg liker godt noko dokumentarfilm, og har prøvt å sjå ein del russisk og polsk spelefilm siste året. Eg er heller ikkje framand for eit godt, historisk kostymedrama.

Eg er på Twitter som @vagstol og Instagram som lektorvagstol. Ikkje særleg mykje, då.