Hugs å klappa katten

Ikkje særleg mykje meir her. Det er synd, kanskje. Eg har mange idear til bloggar eg gjerne skulle laga.

Eg er ein vestlandslærar med djup og brei bakgrunn innan historie og samfunnsfag. Eg vidareutdannar meg for tida innan matematikk. Eg greidde ikkje å finna noka ordning som realistisk ville la meg studera kontinental metafysikk.

Av fritidsinteresser vil eg gjerne nemna postmodernisme, målsak og resignasjon.

Valid HTML 4.01 Transitional